ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΖΩΤΟ

Ο αέρας αποτελείται κατά 78% από άζωτο, 21% από οξυγόνο και 1% από διάφορα άλλα αέρια. Το ποσοστό του οξυγόνου είναι αυτό που προκαλεί προβλήματα όπως ευπάθεια στην υγρασία, μεταπτώσεις στη θερμοκρασία και απώλεια πίεσης.

Τα πλεονεκτήματα της πλήρωσης  με άζωτο είναι :

  • Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.
  • Δεν σχηματίζονται υδρατμοί με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η οξείδωση των μεταλλικών πλεγμάτων.
  • Μείωση της διαρροής.
  • Βελτίωση άνεσης από ανωμαλίες του οδοστρώματος.
  • Καλύτερη οδική συμπεριφορά.
  • Μείωση της κατανάλωσης.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση